Gender Equality Plan

Compromís institucional amb la igualtat de gènere

Josep Lluís, Director de l'ICM

A l'Institut de Ciències del Mar (ICM) assumim que la igualtat entre dones i homes és un principi i dret fonamental que ha de ser protegit i garantit en tots els àmbits de la societat i, per això, volem reafirmar el nostre compromís de continuar treballant perquè la igualtat de gènere sigui una de les senyes d’identitat de la nostra organització.

L’ICM ha fet passos importants en matèria d’igualtat entre dones i homes, però encara queden reptes pendents. Per avançar en la materialització del nostre compromís amb la igualtat, ens hem dotat d’un instrument institucional, el nostre primer Pla d’Igualtat de Gènere, que és fruit del treball articulat i el consens entre múltiples actors de l’organització sota el lideratge de l’equip del projecte europeu LeTSGEPs i la coordinació del Grup de Treball d’Igualtat de l’ICM.

En compliment de la llei i per a establir les bases sobre les quals dissenyar el Pla d’Igualtat de Gènere, s’ha dut a terme un diagnòstic institucional transversal que ha permès conèixer la situació de les dones i els homes que treballen al centre en relació amb la igualtat de tracte i oportunitats, així com la identificació de bretxes de desigualtat i situacions de discriminació de gènere, existents o latents, i la determinació dels factors o condicions que els afavoreixen.

El Pla d’Igualtat estableix així el marc i la guia d’actuació de l’ICM per intervenir sobre les bretxes i els biaixos de gènere existents i els factors que els propicieni generar un canvi estructural que permeti la transversalitat efectiva de la igualtat de gènere en tots els àmbits i les actuacions de l’organització. Assumim que aquest procés transversal per a l’obtenció de la igualtat planteja el repte de fer canvis culturals i organitzacionals, però també un nou abordatge de la nostra activitat científica. La nostra institució té una gran responsabilitat amb la societat i la nostra meta és assolir l’excel·lència científica promovent una ciència oceànica més inclusiva, diversa i transformadora.

Assumim igualment que, per a aconseguir que el Pla tingui èxit, més enllà de dotar-lo dels recursos necessaris, és fonamental impulsar-lo des de l’equip directiu, sota el lideratge del Grup de Treball d’Igualtat i amb la implicació de tota la plantilla.

Aquest és el nostre compromís.