Gender Equality Plan

6

Inclusió de la perspectiva de gènere en la cultura institucional

Objectiu

Incorporar la igualtat de gènere com principi bàsic i transversal de l'organització i consolidar una cultura institucional sensible a la igualtat de gènere i intolerant a la discriminació per raó de sexe.

Formació sobre la inclusió de la dimensió de gènere a l'ICM

Mesura 6.1

La formació permet l’adquisició de noves habilitats i coneixements, així com l’adaptació i l’entrenament continu en un entorn laboral subjecte al canvi. Per assolir un canvi institucional alineat a la igualtat de gènere tota la institució n’ha d’estar conscienciada. En aquest sentit, tota la plantilla haurà de seguir un procés d’inducció que els permeti familiaritzar-se amb els serveis i les polítiques de gènere.

El desenvolupament de la competència de gènere té com a objectiu millorar els coneixements i les habilitats del personal per tractar els temes d’igualtat de gènere. Per a aconseguir-ho, caldrà adaptar la formació i els cursos a les diferents persones destinatàries, tenint en compte les seves necessitats. L’objectiu és adquirir les habilitats pràctiques necessàries i útils per a garantir l’aplicació del principi d’igualtat i de no discriminació, així com fomentar la integració de la perspectiva de gènere a les diferents àrees de treball.

Principals accions de la mesura:

Augmentar la consciència de gènere: visibilitzar les dones investigadores

Mesura 6.2

Augmentar la visibilitat i el reconeixement de les dones que treballen en ciència a l’ICM i contribuir a eliminar les imatges estereotipades de les dones i la ciència és un objectiu primordial. És fonamental trencar el binomi home-ciència i posicionar les dones, en igualtat de condicions, com a referents de la investigació científica en l’esfera pública i la cultura col·lectiva.

L’objectiu assenyalat s’accentua mentre la inclusió de la dimensió de gènere en la investigació augmenta la rellevància social del coneixement, tecnologies i innovacions resultants.

Principals accions de la mesura: