Gender Equality Plan

4

La conciliació de la vida privada i laboral i la cultura organitzacional

Objectiu

Millorar les polítiques de conciliació per a garantir no només el gaudi igualitari entre dones i homes, sinó també que aquestes mesures no penalitzin la carrera de les dones.

Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: ampliació del ventall de mesures

Mesura 4.1

La conciliació de la vida laboral i familiar no sols és essencial per a la salut i el benestar de les persones, sinó que també és rendible i millora l’estabilitat tant de l’entorn laboral com de la institució. Les polítiques ineficaces de conciliació de la vida laboral i familiar poden interferir en la progressió de la carrera professional, una situació que afecta principalment les dones. El reconeixement dels problemes relacionats amb les desigualtats de gènere en la conciliació de la vida laboral i personal són clau per a actuar en conseqüència.

L’ICM actuarà per a garantir la disponibilitat de suports estructurats per a la integració de la vida laboral i personal, afavorint les màximes possibilitats de conciliació per a tot el personal. Les mesures de conciliació de la vida laboral i personal no es poden concebre sota la premisa que únicament estan dissenyades per a les dones. Cal superar el binomi “dona-conciliació” i promoure la corresponsabilitat entre dones i homes. No obstant això, es consideraran les necessitats de conciliació específiques de les dones de l’ICM. Això implica desenvolupar accions de suport a les dones que treballen en ciència i que necessiten conciliar les seves responsabilitats de maternitat amb les laborals, per a aconseguir el reconeixement i la progressió en les seves carreres.

Principals accions de la mesura: